Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

MUA TRÍ TUỆ

Có một anh nọ, vào trong thành tìm gặp một hòa thượng hỏi:
- Ngài có thể bán trí tuệ của ngài cho tôi không?
Hòa thượng đáp:
- Trí tuệ của ta rất quý, một câu nói đáng giá ngàn lạng bạc.
Anh nọ nói:
- Chỉ cần mua được trí tuệ, bao nhiêu tôi cũng trả.
Hòa thượng bảo:
- Khi gặp khó khăn không nên vội vàng xử lý, phải bước tới ba bước rồi bước lui ba bước, tới lui ba lần như vậy thì người sẽ có được trí tuệ.
"Trí tuệ" đơn giản như vậy sao? Anh nọ nghe xong bán tín bán nghi sợ bị hòa thượng lừa tiền. Hòa thượng biết rõ suy nghĩ của anh nọ, bèn nói:
- Ngươi hãy về đi, nếu cảm thấy trí tuệ của ta không đáng ngần ấy tiền thì ngươi không cần đến đây nữa, nếu cảm thấy đáng giá thì chuyện tiền bạc sẽ nói sau.
Tối, anh ta về nhà, trong bóng đêm phát hiện vợ mình đang ngủ với một người lạ trên giường. Lập tức anh ta nổi giận, vớ ngay lấy một con dao định giết chết người kia, nhưng sực nhớ lại "trí tuệ" ban sáng mới mua được, thế là anh ta bước tới ba bước, lui ba bước, tới lui ba lần như vậy. Đang bước, bỗng người đang ngủ với vợ anh ta giật mình tỉnh dậy, lên tiếng hỏi:
- Đệ. Đệ ... đêm hôm khuya khoắt còn lò mò làm gì vậy?

Anh nọ nhận ngay ra giọng nói của chị mình, sợ hãi, nghĩ bụng: "Nếu không phải là mua được trí tuệ ban sáng thì mình đã giết lầm chị mình rồi..."

Không có nhận xét nào: