Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Câu chuyện nhân ngày đầu tiên của năm mới


Niemtq@ sưu tm


"The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it"
1.

60 năm trang sách đi tôi đã đi qua,
Ngày đu tiên ca năm mi.
  Đã bao ln câu nói quen thuc này vang lên trong trí tôi , hay đưc viết xung trên trang giy trng tinh, hoc , hin đi hơn, đưc gõ trên mt phím chiếc máy tính xách tay lúc nào cũng kè kè bên tôi như hình vi bóng.
60 năm trang sách đ
i tôi đã đi qua, 60 ln “ ngày đu tiên ca năm mi “ hin hu. Cũng chính vào thi khc đu tiên ca năm mi, ngưi ta hay nhìn li quá kh, đ rút ta nhng điu cn rút ta cho tương lai, cho nhng ngày mai đang ch đi trưc m
t. tui 60 như tôi, ngưi ta cn và nên rút ta nhng gì t th quá kh dy đc và sâu hun hút y ? 60 năm mt đi ngưi đâu phi là khang thi gian ngn ngi, thế nên cht cha trong đó hn phi là rt nhiu th . Vui có, bun có. Thành công có, tht bi có. Điu hay có, điu d cũng không ít. Và tt nhiên, hng hà sa s nhng li lm ln nh. Nhưng trưc hết, tôi mun tìm câu tr li cho câu hi thc tế : Rút ta kinh nghim t quá kh đ làm gì cho nhng ngưi gn đt xa tri như tôi , nhng ngày sng sau 60 tui ch là khan “ bonus” ca thưng đế ( keo kit ) ban cho ? nhng ngưi tr thì tht d hiu. H còn c mt cuc đi trưc mt, mi li lm trong quá kh ( nếu có ), h vn có thì gi đ sa cha. Nên vic nhìn li hôm qua, đ hưng v mt ngày mai tt đp hơn , là mt điu cn thiết, phi làm và nên làm.
Khái ni
m v năm tháng giúp ngưi ta dng nên nhng chng mc trong đi sng. nhng chng mc đó, s ngi li, đếm nhng chng mc đã qua, nhìn v nhng chng mc sp ti, tùy theo đ ngn hay dài ca chúng mà ngưi ta có s chun b thích h
p.
V
y thì, chng mc th 60, ngưi ta ngi li, ngh ngơi đ ly sc đi nt đan đưng ngn ngi còn li trưc mt, hay c ga v như mình còn tr ( và khe ) , vuơn vai rũ sch lp quá kh nng n, cương quyết đi v phía mt tri mc vi cái hăm h ca 40 năm v trưc, mc dù sng sng trưc mt là chng mc cui ca con đưng ( đi ). Nói thì d, nhưng làm mi khó. Cũng như bao ngưi cùng la tui khác, tôi đã p trong đu mình ý tưng “ ngông cung “ y , xem như “ quyết tâm ca năm mi “ mà mình phi n lc đt cho kỳ đưc. C nhân có câu : lc bt tòng tâm. Mun là mt chuyn, nhưng làm đưc hay không còn tùy vào cái sc nó có cho phép hay không cho phép. Mt khác, gánh nng 60 năm quá kh ca tôi ( và nhng ngưi cùng thế h ) không d dàng gì mt sm mt chiu có th rũ b đưc. Nó nng n đã đành, mà còn bám r vào tn trong óc, trong ty, trong tim, trong hn. Nhng chng mc chiến tranh, tù đày, lưu vong đã hn sâu như nhng vết chém trí mng, nay tuy sng sót nhưng vết so vn còn đó. Và phía dưi lp tht so nhăn nhúm, vn âm mt cm giác nhc nhi, khó chu, mi khi năm tháng chuyn mình. Lp quá kh y dy đc như thế, mun rút ta điu cn rút ta, đã khó, mà xác đnh xem điu gì cn đưc rút ta, li càng khó hơn. Chưa k, còn phi tr li câu hi : nhc công nhc sc như thế đ làm gì ?

Hình nh
ư đã quá mun cho nhng n lc làm mi li đi sng cho nhng ngưi thuc thế h chúng tôi, mà trong đó, thi gian là tr lc ln nht.
V
i năm tháng, ngưi ta tr nên quen vi nhng điu không như ý, quen đến đ không th sng thiếu chúng. Ging ht như ngưi ph n có vết chàm bm sinh trên khuôn mt đã quen thuc vi nó bao nhiêu năm, nay tuy có cơ hi gii phãu xóa b vết chàm y đi, vn thng tay t chi . Ngưi ph n bt hnh tin rng, vết chàm y là đnh mnh ca mình, và bà cương quyết sng trn vi đnh mnh đi mình. Nhưng tn sâu kín trong tim , bà không đ can đm thú nhn rng bà không th sng thiếu vết chàm y, và lo s khang thi gian ( sng ) còn li quá ngn, không đ cho bà tp làm quen vi khuôn mt tuy đp hơn, nhưng li không có vết chàm.


Nhi
u năm trưc, tôi đưc nghe k mt câu chuyn như sau :

Báo đ
ưa tin, có mt ông già đưc đưa vào nhà thương cp cu. Ông té xu trong lúc ngi đc báo (tiếng Vit) mt tim cà phê ta lc ngay trung tâm thành ph Little Sàigòn.

T
i nhà thương, ngưi ta khám phá ra có mt viên đn nm trong trái tim ca ông có l đã t lâu lm, vì qua máy chp  vi đ rõ cao nht, mt thưng cũng nhìn thy nó b g sét. Chc ông già phi b đau đn lm. Cui cùng, chính viên đn y đã làm ông già ngt xu ( vì th không đưc ). Các bác sĩ chn bnh vô cùng ngc nhiên vì ti sao mãi đến hôm nay, ông già mi đưc đưa vào nhà thương đ cha chy. Dĩ nhiên, h quyết đnh gii phu đ ly viên đn ra. Đi vi y khoa tân tiến ca nưc M, công vic gii phu y d dàng như ly đ trong túi. Nhưng theo th tc, vn phi có s ưng thun ca gia đình ông già, và nht là chính ông ta. Khi đưc nghe nói v chuyn gii phu, ông đã giy ny lên, m hôi toát ra khp ngưi, nét mt hong ht như ngưi sp phi đương đu vi mt tình hung nghiêm trng, nguy him. Câu tr li ca ông là KHÔNG. Hãy c đ yên viên đn g sét y trong ngưi ông. Ông đã sng vi nó 30 năm ri, thnh thong ông có đau đn, nght th, nhưng ông vn sng. Nếu chết, ông đã chết t lâu ri ch đâu phi đi đến hôm nay đ mà gii phu.
Không m
t ai, k c ngưi thân yêu nht ca ông già, nhn thc đưc rng chính viên đn g sét, chng tích ca cuc chiến tranh tàn khc mà ông đã tng kinh qua, chính là lý do đ ông tn ti. Không có nó cùng vi nhng cơn đau nhc trin miên, nhng na đêm v sáng hn hn nhng hơi th đt đon, thì ông còn có gì khác đ bám vào, đ khi b chết đui gia nhng lp sóng d di ca quá kh !
Vì th
ế, ông cám ơn tri pht đã giúp ông sng đưc vi nó 30 năm nay, và s còn sng đưc vi nó thêm nhiu năm na.
Ông già nói đó có l
là phép màu.

T
t nhiên, câu chuyn tôi đưc nghe ch là mt câu chuyn d ngôn v thế h chúng tôi. Cũng như ngưi đàn bà mang trên khuôn mt vết chàm xu xí, chúng tôi đã sng quen vi nhng vết thương, nên không th sng thiếu chúng.

2.

Ngày đ
u tiên ca năm mi. Tôi không mun nhum đen cái chng mc mi m y bng nhng ý tưng m đm ca thế h mình, mà ch mun nhìn vào mt thc tế mà có mun tránh cũng không đưc. Đ t đó, tôi có th tìm cách thuyết phc chính mình rng hãy sng và nhìn cuc sng theo mt hưng khác cho nhng ngày ngn ngi còn li. Cái hưng khác y, tôi chng biết phi gi nó bng cái tên gì, đnh nghĩa nó như thế nào, ch biết hy vng nó có th giúp mình d sng hơn, d th hơn, d chp nhn hơn, bt nhc nhi hơn mi khi trái gió tr tri, tuy viên đn g sét vn còn nm nguyên trong cơ th.
Loren Gerber,Florence Gerbert.
Hình như tôi đã có th mưng tưng ra đưc cái hưng sng (ca riêng tôi ) y, nhân nhng ngày cui năm đc đưc câu chuyn cm đng t mt t báo đa phương , nói v cái chết ca cp v chng ngưi M .Ngưi chng tên là Loren Gerber, v là Florence Gerbert. Bà v thưng nói vi mi ngưi rng tên ca chng bà nm gn trong cái tên ca bà ( F-Loren ) như mt đnh mnh đã gn cht h vi nhau 62 năm nay. Quen nhau t thi còn hc chung mt trưng tiu hc, khi trưng thành , h yêu nhau và ly nhau, có vi nhau nhng đa con. 62 năm chung sng, có lúc vui , lúc bun, khi cơm chng lành, khi canh chng ngt, nhưng h vn gn bó vi nhau, k c trong nhng gi ăn trưa khi c hai còn đi làm , trong nhng chuyến du lch khi h v hưu, và tt nhiên, khi v gìa hai v chng ch còn có nhau đ nương ta. Nhng ngày cui năm va qua, trên đưng tr v nhà t Wichita sau các cuc viếng thăm con cháu trong thành ph, mt tai nn xe c xy ra khiến c hai b thương nng, không th qua khi.H ch sng bng dưng khí nhân to, như thc vt. Không mun cha m kéo dài s sng như thế, các con ca h quyết đnh xin bnh vin tháo b các ng dưng khí nhân to y ra. Nhng y tá, bác sĩ ca bnh vin St.Francis Wichita đã có sáng kiến đ hai v chng vào nm chung mt phòng khi thc hin các thao tác tháo b máy móc tr sinh. C hai trái tim ca Loren và Floren ce ngưng đp cùng mt lúc ( điu khá hiếm ). Tay trái ca ngưi chng nm cht ly tay phi ca v ( như khi h còn sng mi khi bên nhau). Các con ca h tin rng, đó cũng là nguyn vng ca cha m h. Sng bên nhau và chết bên nhau. C hai tránh cho nhau s đau kh khi mt trong hai ngưi phi ra đi trưc. Mt câu chuyn tình 62 năm vi s kết thúc tuyt ho.
Trong đ
i sng, yêu thương là th trong tm tay ca tt c mi ngưi, bt k sang hèn giàu nghèo, già tr ln bé. Yêu thương làm đi sng bn vng, nht là đi sng gia đình. 62 năm mt cuc hôn nhân, không phi là hiếm thy. Cũng vi lòng yêu thương con ngưi, các bác sĩ y tá ca bnh vin St. Francis Wichita đã ny ra ý kiến và thc hin vic đ cho hai ngưi yêu nhau , c nghĩa đen ln nghĩa bóng, đưc bên nhau sut đi, cho đến khi trái tim ngng đp mà tay vn trong tay. Và có th, vi s sp đt ca đng Ti Cao, hn ca h s vn bên nhau trong cái cõi không h biết đến chia ly tht huyn nhim y. Happiness does not heal, but happiness protects against falling ill.


3.
Ngày đ
u tiên ca năm mi. Nhìn nhng con s  tròn trĩnh, trn vn, tôi suy ngm bài hc mi v yêu thương t mt câu chuyn tình cũng tròn trĩnh, trn vn như c tích. Tôi đưa tay r ngc mình. Có th viên đn g sét vn còn nm trong đó, nhưng chc nó cũng không th cn đưc trái tim tôi rung lên vì nhng chn đng gây ra bi yêu thương. Lòng yêu thương cuc đi và con ngưi. Tôi nganh nhìn năm cũ. M quá kh ri tinh ri mù nng trĩu bao h ly vn còn đó, nhưng chc nó cũng không th trì kéo đưc tôi mãi trong bóng ti mù mt ca than vãn, trách móc, óan gin, tiếc nui. Tôi cn đưc sng quãng đi ngn ngi còn li mt cách thanh thn, nh nhàng. Nếu không nh nhàng th xác, thì ít nht, cũng đưc s nh nhõm ca tâm hn. Tôi tin rng, dù cht lên vai biết bao yêu thương , thì tâm hn mình, th xác mình vn nh như mây bay lơ lng khp vòm tri nhân lai. Lòng yêu thương có kh năng biến nhng h ly cuc đi thành nhng ht bi mong manh sm mun gì cũng s b gió cun đi đến tn cui chân tri.
Và nh
ư thế, tôi hăm h bưc vào năm mi vi cm giác tươi mát , tràn đy sinh lc như va đưc ung ngm nưc múc lên t sui Cam L. (xem thêm ... )