Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

CHIA CHÁO

Có một thiền sư hỏi đệ tử:
- Làm thế nào để đạt được sự công bằng mà mọi người đều tâm phục?
Rồi thiền sư kể một câu chuyện về việc chia cháo:
Có bảy người sống chung với nhau, hàng ngày chia nhau một nồi cháo để ăn. Điều rắc rối là lượng cháo mỗi ngày đều không đủ. Ban đầu, họ quyết định mỗi người thay phiên nhau đứng ra chia cháo một ngày. Thành ra mỗi tuần một người chỉ có một ngày ăn no, ngày đó chính là ngày mình chia cháo.
Sau đó, họ lại nhờ một người đạo đức cao thượng đứng ra chia cháo. Nhưng trò hủ bại vẫn không tránh khỏi khi có kẻ có quyền, bọn họ bắt đầu tìm cách lấy lòng người ấy, mua chuộc người ấy, cuối cùng vẫn nẩy sinh ra hỗn loạn.
Thế rồi họ chia ra hai nhóm, nhóm ba người chia cháo thì nhóm 4 người giám sát, nhưng họ vẫn không tránh khỏi hơn thua tranh cãi  với nhau, cháo chưa ăn đến miệng thì đã bị nguội lạnh mất rồi.

Cuối cùng họ cũng nghĩ ra một cách, lần lượt thay phiên nhau chia cháo, nhưng người chia phải đợi những người kia chọn xong  mới đến lượt mình bưng bát cháo cuối cùng ...

Không có nhận xét nào: